Kuinka teidän yrityksessänne jaksetaan?

 

Kasvutalo valmentaa ihmisiä jaksamaan paremmin. Kasvutalo auttaa työn ja perheen yhteensovittamisessa vertaistuen ja ihmislähtöisen Work-Life-Balance -toimintamallin avulla.

Huomioimalla ihmisten elämäntilanne voidaan vaikuttaa työssä jaksamiseen ja tuottavuuteen. Tarjoamme yrityksille konkreettisia työkaluja työntekijöiden tukemiseksi: johtoryhmien sparraukset, esimiesvalmennukset ja voimaannuttavat keski-ikäisen uudet ruuhkavuodet -valmennukset. Tavoitteena jaksamisen tukeminen, sairauspoissaolojen vähentäminen, arvokkaiden työvuosien lisääminen ja tuottavuuden nousu.

Ihmislähtöinen toimintamallimme auttaa työntekijöitä jaksamaan, tukee yrityksen menestystä ja vahvistaa yrityksen perheystävällisyyden imagoa hyvänä työnantajana.

 

Keväällä 2017 alkavat uudet valmennukset Helsingissä: Esimiesvalmennus (aloituspäivä 15.3.2017) ja Keski-ikäisen uudet ruuhkavuodet -valmennus (aloituspäivä 29.3.2017).