Kuinka teidän yrityksessänne jaksetaan?

 

Kasvutalo valmentaa ihmisiä jaksamaan paremmin. Kasvutalo auttaa työn ja perheen yhteensovittamisessa vertaistuen ja ihmislähtöisen Work-Life-Balance -toimintamallin avulla.

Huomioimalla ihmisten elämäntilanne voidaan vaikuttaa työssä jaksamiseen ja tuottavuuteen. Tarjoamme yrityksille konkreettisia työkaluja työntekijöiden tukemiseksi: johtoryhmien sparraukset, esimiesvalmennukset ja voimaannuttavat keski-ikäisen uudet ruuhkavuodet -valmennukset. Tavoitteena jaksamisen tukeminen, sairauspoissaolojen vähentäminen, arvokkaiden työvuosien lisääminen ja tuottavuuden nousu.

Ihmislähtöinen toimintamallimme auttaa työntekijöitä jaksamaan, tukee yrityksen menestystä ja vahvistaa yrityksen perheystävällisyyden imagoa hyvänä työnantajana.