Kuinka teidän yrityksessänne jaksetaan?

Kasvutalo valmentaa ihmisiä jaksamaan paremmin. Kasvutalo auttaa työn ja perheen yhteensovittamisessa vertaistuen ja ihmislähtöisen Work-Life-Balance -toimintamallin avulla.

Huomioimalla ihmisten elämäntilanne voidaan vaikuttaa työssä jaksamiseen ja tuottavuuteen. Tarjoamme yrityksille konkreettisia työkaluja työntekijöiden tukemiseksi. Ihmislähtöinen toimintamallimme auttaa työntekijöitä jaksamaan, tukee yrityksen menestystä ja vahvistaa yrityksen perheystävällisyyden imagoa hyvänä työnantajana.

Kasvutalo, kuva